-Kontrakt og reglemente-

§1: Du må være minst 23 år gammel for å leie klubbhuset.

§2: Nøkler utleveres etter avtale med ansvarlig for klubbhuset, Lars Eriksson.

§3: Leien gjelder fra kl. 12.00 den ene dagen, og til kl. 12.00 neste dag.
Behov utover dette medfører tilleggsleie.
Lokalet man leier er selve ”klubbstua”, med tilgang til gangen og toalettet.
Fra mai til oktober kan klubbhusets garderober, dusjer og toaletter være i bruk av klubbens medlemmer både på dag- og kveldstid.

§4: Inngangsdøren er låst med to låser, og begge skal låses når huset forlates.

§5: Nøkkel til stuens terrassedør henger på venstre side over terrassedøren (mellom vindu og dør).
Hvis denne døren benyttes, må man huske å låse denne døren og henge nøkkelen tilbake på plass.

§6: Lysbrytere til stuen finnes både rett innenfor døren fra kjøkkenet (taklys) og i hjørnet ved vinduet til venstre (lysstoffrør over vinduer).

§7: Husk å benytte riktig bryter for taklyset, da denne bryteren sitter sammen med bryter til gulvvarmen i lokalet.
Denne bryter må ikke slås av (bryteren er merket).

§8: Det finnes 3 toaletter i bygningen, et i gangen og et i hver av garderobene.

§9: Sikringsboksen er plassert på venstre side i gangen (grått skap).
Her er automatsikringer hvis strømmen skulle gå.

§10: Brannslukkings apparat står til venstre før inngangsdøren.

§11: Skader på bygning og inventar må erstattes av leietaker.
Klubben kontakter håndverkere for å reparere skadene.
Alle utlegg vil bli fakturert leietaker.

§12: Lokalet er utstyrt med dekketøy til 30 personer.

§13: Alt utstyr skal plasserers på riktig sted etter avsluttet leieforhold.
Alle skap er merket med hva hvert skap skal inneholde.

§14: Ved manko av servise og bestikk, blir leietaker fakturet kroner 50, for hver del som mangler.

§15: Klubben har ikke ansvar for eiendeler leietaker har bragt inn i klubbhuset. Dette må eventuelt dekkes av egen forsikring leietaker selv må sørge for.

§16: Før lokalet forlates, skal alt servise, bestikk og glass være vasket og ryddet tilbake i skapene.
Bordene vaskes, stables og settes langs veggen herre garderoben.
Stoler tørkes av, stables og settes tilbake i damegarderoben.

§17: All søppel skal fjernes og kastes i søppelkasser som er plassert ute mot Kongeveien.
Kjøkkenbenk, komfyr og kjøleskap skal ryddes og vaskes.

§18: Alle 3 toaletter rengjøres og søppel skal tømmes.
Gulvene skal vaskes med våt mopp.
Alt rengjøringsutsyr skal rengjøres og alle mopper vaskes grundig etter bruk.
Lokalet forlates slik det ble overtatt.

§19: Ekstra rengjørings gebyr blir belastet leietaker dersom rengjøringen ikke er tilfredstillende.

Timeprisen for ekstra rengjøring er 250.- pr. time.

Av hensyn til naboer skal det ikke spilles høy musikk eller være annen støy fra lokalet etter kl. 23.00 på fredager (hverdager) og kl. 00.00 på lørdager.
Vis også hensyn til naboer når lokalet forlates på nattetid.

Kontonummer for betaling av leien er: 5024.20.27210 og forfaller til betaling pr. 5 dager etter kontrakts - inngåelse.
Purregebyr: 350 kroner, pr purring.

Total Beløp:

 

Leiebetingelser er lest og forstått:

Leieperiode:

Navn :

Adresse:

Tlf:

Mail:

 

Signatur og dato leietaker:

 

Signatur Prinsdal Tennisklubb:


VIKTIG!

Når du reserverer klubbhuset er det 500 kroner i depositum.
Depositumet må være betalt senest 7 dager etter reservasjon. Hvis ikke depositumet blir betalt etter 7 dager, frafaller reservasjonen automatisk.
Hvis du avbestiller tidligere enn 30 dager før leieforhold, blir hele depositumet betalt tilbake.
Avbestilling senere enn 30 dager før leieforhold betales ikke tilbake.
Depositumet trekkes fra på total beløpet på sluttfakturaen.