Prinsdal TK har 4 stk herre / veteranlag med i årets divisjonstennis.

Veteranlag I

Oppslag når disse kampene spilles, blir annonsert ved klubbhuset, samt på hjemmesiden.
Lagkampene har alltid førsterett på banene. Lagkampene starter alltid kl 17.00 i ukedagene.
Da er det 2 baner ledige fra ca kl 18.30, og 4 baner ledige fra ca 20.00.

Divisjonslagene har en fast treningsdag i uken fra 27. april til 1. juni. Det blir satt oppslag om treningstidene på klubbhuset og på hjemmesiden.